ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

ផ្សារចុងសប្តាហ៍ | Weekend Market

ផ្សារចុងសប្តាហ៍ | Weekend Market

កាលបរិច្ឆេទ:

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: B1

ផ្សារចុងសប្តាហ៍​ (Weekend Market) លើកនេះ កាន់តែប្លែកៗ! មានការប្រមូលផ្តុំនូវប្រភេទទំនិញល្អ 🥢🥡 អាហារសម្រន់ប្លែកៗ🍡🦪🌭🥙🍜🍻 រសជាតិម៉ាអែម ផលិតផលខ្មែរ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ដែលមានតម្លៃសមរម្យ អបជាមួយបរិយាកាសរៀបចំបែបថ្មីជានិច្ច ឡាយឡំជាមួយនឹងកម្មវិធី KARAOKE CHALLENGE ដែលមានការចូលរួមដោយសេរីពីសំណាក់ បងប្អូនអតិថិជន ដើម្បីបង្ហាញនូវទេពកោសល្យដែលលាក់ទុកយូរមកហើយ🎤🎶🎵។ 🥳🤩 ចង់ដឹងថាសប្តាហ៍នេះមានអ្វីថ្មី! កុំភ្លេចហៅគ្នាមកឲ្យច្រើនៗ មកជួយលើកទឹកចិត្ត អ្នកមានទេព្យកោសល្យ ក៏ដូចជាកម្សាន្តនាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ព្រមទាំងជួយគាំទ្រអាជីវកម្មអ្នកសៀមរាបផង៖ 🗓 នៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ 🕕 ពីម៉ោង 3:00 រសៀល ដល់ ម៉ោង9:00យប់​​ 📍 នៅជាន់ B1 Plaza, The Heritage Walk 📞 ពត៌មានជួលស្តង់ សូមទំនាក់ទំនង៖ 089 755 797