ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

Miss Planet Cambodia 2020

Miss Planet Cambodia 2020

កាលបរិច្ឆេទ: 03/NOV/2019

បើក: 04:00pm - 09:30pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

ដំណើរទស្សនៈកិច្ច សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងការបង្ហាញខ្លួនរបស់កញ្ញាឯក ភពផែនដីកម្ពុជាទាំង ១៥ រូបក្នុងឈុតពិសេសៗ ដែលរៀបចំដោយ PDM Closet Premium និង ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងម៉ាក Farmasi-Cambodia កម្មវិធីនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅផ្សារទំនើប #heritagewalk ចាប់ពីម៉ោង៤រសៀល ដល់ម៉ោង ៩យប់

អាស្រ័យហេតុនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមអោយបានកុះករដោយសេរី 🥰🥰🙏💐👸

#Missplanetcambodia

#Missplanetinternational

#PDMClosetPremium
#Mfarmasicambodia
#TheHeritageWalk

CONTACT INFO

Tel           : +855 96 44 00 792 / +855 11 46 99 59 / +855 93 20 30 04 / +855 15 46 46 24