ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

The Heritage Walk សម្រាកសៀមរាប

The Heritage Walk សម្រាកសៀមរាប

កាលបរិច្ឆេទ: 16-21/August/2020

បើក: 04:00pm - 11:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

សម្រាកសៀមរាប!


សៀមរាបសូមស្វាគមន៍។ ផ្សារហេរីថេកមានរៀបចំការប្រគុំតន្ត្រីបែប Acoustic យ៉ាងពិរោះ
ជាមួយការដាក់បង្ហាញនូវ ម្ហូបអាហារបែប
Street food ,ភេសជ្ជ: ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ រហូតដល់
ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា វេលាម៉ោង ៤ល្ងាច ដល់ ម៉ោង១១យប់ ជាន់
B1

 
 
 

CONTACT INFO

Tel           : +855 63 968 007