ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

កីឡាប្រណាំងស្រ្តាយ៍ឌ័រ

កីឡាប្រណាំងស្រ្តាយ៍ឌ័រ

កាលបរិច្ឆេទ: ០៤/សីហា/២០១៩

បើក: ១០ ព្រឹក - ៧ ល្ងាច

ទីកន្លែង: ផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1

កម្មវិធីដំបូងគេបង្អស់នៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជា!!ស្រ្តាយ៍ឌ័រ គឺជាប្រភេទកីឡាប្រណាំងកង់ដែលមិនប្រើប្រាស់ឈ្នាន់ធាក់ហើយកីឡានេះបង្កើតឡើងសម្រាប់កុមារដែលមានចន្លាះអាយុចាប់ពី១៨ខែ ដល់ ៥ឆ្នាំ។ កុមារត្រូវប្រើប្រាស់កំលាំងជើងរបស់ពួកគេក្នុងការធាក់លើដីដើម្បី ឲ្យស្រ្តាយ៍ឌ័ររបស់ពួកគេទៅមុខនិងដល់គោលដៅ។ កីឡានេះមានការពេញនិយមក្នុងបណ្ណាប្រទេសអឺរ៉ុប និងអាស៊ីមួយចំនួនផងដែរ។កម្មវិធីថ្មីដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាជាពិសេសកូនៗរបស់លោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ!!!
កីឡាប្រណាំងស្រ្តាយ៍ឌ័រ នឹងប្រព្រឹត្តិឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះនៅផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ទី B1 ចាប់ពីម៉ោង ១០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៧យប់។ ដូចនេះបិតាមាតាកុំភ្លេចជូនកូនៗនិងអូនតូចៗជាទីស្រឡាញ់ដែលមានអាយុចាប់ពី ០៣ ដល់ ០៦ឆ្នាំ មកចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតកីឡាប្រណាំងស្រ្តាយ៍ឌ័រ ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីក៏៏ដូចជាបង្កើនភាពរីករាយ និងភាពក្លាហាន! ការចុះឈ្មោះមានតម្លៃ ២ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់៥០នាក់ដំបូង និង ៣ដុល្លារសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបន្ទាប់ពី៥០នាក់ ដែលក្នុងនោះមានររួមបញ្ចូលនូវ ស្រ្តាយ៍ឌ័រ សម្រាប់ធ្វើការប្រណាំង និងមួកសុវិត្ថភាព មួយផងដែរ។ កាន់តែពិសេសចំពោះការជាវនូវ ស្រ្តាយ៍ឌ័រ ក្នុងកម្មវិធីនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%។ 
ជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!!

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ឈ្មោះ     ​   : ផុន សំដារ៉ា

ទូរស័ព្ទ      : +855 70 47 47 31 | +855 95 47 47 31

អ៊ីមែល     : sales@theheritagewalk.com