ព័ត៌មានហាង

Legend Cinema

លេខឯកតា: ០២៥

ប្រភេទ: ការកំសាន្ត

ជាន់: 3F

បើក: ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ | 09:00 ព្រឹក - 12:00 យប់

ទូរស័ព្ទ: +855 81 300 400

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

អំពីហាង

លេជេនគឺជារោងភាពយន្តដំបូងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយបានធ្វើការពង្រីកសាខាថ្មីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលមានទីតាំងនៅជាន់ទី ៣ នៃ ផ្្សារ ហេរីថេក។
បច្ចុប្បន្ននេះ រោងភាពយន្ត លេជេន មានសាលចំនួន ៥ រួមទាំងសាល VIP ១ យើងនឹងបន្តបម្រើជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ភាពយន្តល្អបំផុតនៅក្នុងក្រុងជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។
សូមចូលទស្សនាឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នៃខ្សែភាពយន្តល្អបំផុតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.legend.com.kh
ម៉ោងចាក់បញ្ចាំង: bit.ly/LegendsShowtime
ផ្នែកបំរើសេវាកម្ម: ០៨១ ៣០០ ៤០០

ការផ្តល់ជូន