ព័ត៌មានហាង

The Pizza Company

លេខឯកតា: ០០២

ប្រភេទ: អាហារ | ភេសជ្ជៈ

ជាន់: GF

បើក: ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ | 10:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ទូរស័ព្ទ: +855 63 210 712

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

អំពីហាង

១. ភីហ្សាៈសំបកក្រេបដែលមិនចេះរីងស្ងួតដែលមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើនៅដឹភីហ្សាខមផេនី។

២. ប៉ាស្តា: ប៉ាស្តាដែលមានគ្រឿងផ្សំអ៊ីតាលីស្រស់។

៣- ម្ហូបអាហារ៖ ជាមុខម្ហូបដ៏ធំទូលាយនៃសាឡាដស្លាបមាន់នំប៉័ងនិងគ្រឿងទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញអាហាររបស់អ្នកបានឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់។