ការផ្តល់ជូន

ដូមីណូភីហ្សា

ដូមីណូភីហ្សា

ហាង: Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: 19 September 2023

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី

តោះ!! 🏃🏻‍♀️លឿន..លឿនគ្នាយើង!! 😍 ទិញ 1 FREE 1 មានតែថ្ងៃអង្គារតែប៉ុណ្ណោះ!! 🍕កុំគិតច្រើនអី អត់ដឹងញុំាអី មកញុំាភីហ្សា មក! 👉🏻🍕ហៅគ្នាញុំាឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្តងជាមួយគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬ មនុស្ស យើងស្រឡាញ់ ញុំាយ៉ាងរីករាយជាមួយប្រូម៉ូសិន ✨BUY 1 FREE 1 ✨ នៅដូមីណូភីហ្សា!! 😋 ប្រូម៉ូសិននេះមានទៅលើភីហ្សាខ្នាតកណ្តាល និងភីហ្សាខ្នាតធំគ្រប់រសជាតិទាំងអស់។ 🍕អាចស្វែងរកបាននៅគ្រប់សាខារបស់ដូមីណូភីហ្សាទាំងអស់ ព្រមទាំងសាខាដូមីណូហ្សា The Heritage Walk សៀមរាប 😍🍕។ 👉🏻 ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់ញុំាក្នុងហាង កុម្ម៉ុង់ខ្ចប់ និងសេវាដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ 🤙🏻 កម្ម៉ង់ឥឡូវនេះ 📞1800202020 តេ🅵🆁🅴🅴 ! ដឹក🅵🆁🅴🅴 ! 📱Mobile App: Domino’s Pizza Asia Pacific