ការផ្តល់ជូន

ដឹ ភីហ្សា

ដឹ ភីហ្សា

ហាង: The Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: 20 កញ្ញា 2023

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី

កាន់តែពិសេស! ផ្តល់ជូនពីដឹ ភីហ្សា ខមផេនី🍕 ទិញ1បាន4! មែន! ទិញ1បានដល់ទៅ4មុខ😚 មានតែនៅដឹ ភីហ្សា ខមផេនីតែប៉ុណ្ណោះ។ 📍មាននៅគ្រប់សាខាដឹ ភីហ្សា ខមផេនី ព្រមទាំងសាខា ដឹ ហេរីថេក វ៉កផងដែរ លើកលែងសាខាអុីអនម៉ល សាខាexpressway សាខាកំពង់ចាម សាខាស្គន់ សាខាក្រុងសិរីសោភ័ណ និងគ្រប់សាខាព្រះសីហនុ។ 👉សម្រាប់ការកុម្ម៉ងបរិភោគក្នុងហាង ការកុម្ម៉ង់ខ្ចប់ផ្ទាល់ និងការកុម្ម៉ង់ខ្ចប់ ឬ ដឹកជូនតាមរយៈ023 880 880 ឬ HungryApp ។ 💥🔥មានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺ ថ្ងៃទី20.09.2023 📲 ប្រូម៉ូសិនថ្មីៗ https://t.me/thepizzacompanyefg